Српски народ и југословенска краљевина 1918–1941 (I) – М.Радојевић

1.400,00RSD (са ПДВ)

Српски народ и југоелсовенска краљевина 1918–1941, је први том синтезе о историји српског народа између два светска рата има поднаслов „Од југословенске идеје до југословенске државе”. Уводећи читаоца у епоху стварања Југославије, академик Мира Радојевић захвата у дубљу прошлост као неопходни контекст узрока и услова за уједињење трију народа у једно Краљевство 1918. године. Тиме започиње драматични период стварања и почетног живота те државе. Захваљујући познавању најмеродавније литературе и архивских извора, проф. Мира Радојевић се прегледно и лако креће кроз време и дочарава га на сликовит начин врхунске науке.

А5 формат, тврди повез, 428 страна.

1 in stock