Српски народ и југословенска краљевина 1918–1941. I – Мира Радојевић

1.399,00RSD (са ПДВ)

У књизи „Српски народ и југословенска краљевина 1918–1941.“ Мира Радојевић објашњава зашто је морало доћи до уједињења Срба, Хрвата и Словенаца, али и зашто се та држава распала. У првом тому синтезе о историји српског народа између два светска рата ауторка пише о разлозима уједињења. Поднаслов је „Од југословенске идеје до југословенске државе”.