Његошево песништво – Мило Ломпар

1.100,00RSD (са ПДВ)

Професор Београдског универзитета, др Мило Ломпар већ је написао награђене и похваљене аналитичке књиге о Његошу и Црњанском.

Сад је пред читаоцима обимна студија о врховима Његошеве поезије: кратке песме – Луча Микрокозма, Горски вијенац – Лажни цар Шћепан Мали.

Најбоља књига о Његошу на српском језику!