Злочини над Србима у Независној Држави Хрватској – фотомонографија / Crimes against Serbs in the Independent State of Croatia – Photomonograph

3.344,00RSD (са ПДВ)

Књига Злочини над Србима у Независној Држави Хрватској представља двојезичну фотомоногафију ( српски/енглески) која се делом ослања на обимну фотодокументациону грађу Музеја жртава геноцида у Београду – о страдању српског народа у НДХ 1941–1945. године.

 

А4 формат, кунздрук, тврд повез, 347 страна