Америка и Рим: империјалне паралеле – Александар Гајић

700,00RSD (са ПДВ)

САД се на почет­ку 21. века нала­зе у ситу­а­ци­ји упо­ре­ди­вој са оном у којој се нала­зи­ла Рим­ска репу­бли­ка пола века након задо­би­ја­ња ста­ту­са хеге­мо­на и учвр­шћи­ва­ња сво­је доми­нант­не пози­ци­је у Сре­до­зе­мљу.

Праг импе­ри­јал­не моћи је одав­но пре­ђен и нема више поврат­ка назад – у ста­ре окви­ре и само­о­бу­зда­ва­ње на свом „остр­ву“, на матич­ном про­сто­ру који се тежи зашти­ти­ти од могу­ћих спољ­них прет­њи.

Књигу препоручују: др Љубиша Деспотовић, др Момчило Диклић, др Слободан Јанковић

А5 формат, 231 страна, тврд повез

Нема на залихама

Шифра производа: 11276 Категорије: , Ознаке: , Brand: