Под окриљем Светог Николе и Светог Влаха – Мирјана М. Благојевић

2.860,00RSD (са ПДВ)

Садржај књиге је прилично богат и разноврстан, исписа на преко 600 страна, и нуди, како боље упућеном читаоцу тако и оном просечном, могућност да свеобухватно сагледа и разуме комплексни нормативни систем два најмоћнија града Јужног Јадрана – Котора и Дубровника, понајвише њихових сегмената у домену поморског права.

С друге стране, у књиги је заступљена и мања целина која третира поморско право и Будве и Паштровића, досад углавном слабије истраживаних с тог угла…

Б5 формат, тврд повез, 525 страна